Hlavní menu

Co je to exekuce na nemovitost

Pro mnoho lidí není vůbec jasné, co to znamená exekuce na nemovitost, příkladem může být exekuce bytu. Většina se domnívá, že se jim prodá dům ihned a všechny peníze dostane exekutor. Nikoliv, pokud má majitel na své nemovitosti exekuci, představuje to její tzv. zablokování.

Zablokovat lze jakoukoliv nemovitost, která je uvedena v katastru nemovitostí. Může se tedy jednat pouze o stavby spojené pevným základem se zemí (rodinné domy, chaty, chalupy, ale i stodoly, stáje atd.).

Celý článek

Exekuce nemovitostí

Samotné zablokování probíhá tak, že soud vydá usnesení o nařízení exekuce, a to na základě exekučního titulu. V tomto usnesení je ustanoven exekutor, který je povinen exekuci provést, téměř ve všech případech jej navrhuje věřitel ve svém návrhu. Pro soudního exekutora usnesení o nařízení exekuce vyjadřuje pravomoc po dlužníkovi (povinném) vymáhat částku pro věřitele (oprávněného), tj. tzv. jistina, a částku určenou za výkon exekutora, to jsou tzv. náklady exekuce.

Exekutor má povinnost zajistit veškerý majetek povinného, ze kterého by měl být dluh uhrazen. U nemovitostí se lidé i odborná veřejnost pře, zda je nutnost blokovat nemovitý majetek ve výši i několika milionů, když povinný dluží pár tisíc. Zablokování nemovitosti se uskuteční na základě Exekučního příkazu na prodej nemovitosti, které se zašle oprávněnému, povinnému a katastru nemovitostí.

To ovšem ještě neznamená samotný prodej, je to taková plomba, že majitel nesmí a vlastně ani nemůže s nemovitostí nijak nakládat, hlavně nejdou převádět majetková práva.

Pokud se rozhodne exekutor nemovitost vydražit, ustanoví znalce, který sestaví znalecký posudek, na základě kterého se určuje cena nemovitosti. Exekutorský úřad vydá dražební vyhlášku, ve které uvede datum dražby, místo dražby, předmět dražby, vyvolávací cenu (ta je stanovena ve většině případů v částce 3/4 ceny nemovitosti).

Ovšem až do takové situace, tedy dražby, nemusí exekutor vůbec dospět, pokud mají lidé například domluvené adekvátní splátky nebo se čerpá na umoření dlužné částky z jiných zdrojů.

Při ukončení exekuce se katastru nemovitostí zašle vyrozumění o ukončení exekuce a žádosti o výmaz Exekučního příkazu a Usnesení o nařízení exekuce. Pokud se nemovitost nachází v jiném obvodu než v tom, ve kterém se nachází soud, jenž o nařízení exekuce rozhodoval, musí se žádost o výmaz zaslat do obou dvou. Usnesení o nařízení exekuce zapisuje katastr nemovitostí, který je v obvodu rozhodujícího soudu, a Exekuční příkaz zase zapisuje katastr nemovitostí, jenž eviduje konkrétní nemovitý majetek. Více o průběhu exekuce píšeme v samostatném článku.